BizMaker erbjuder affärscoachning till företagare med utmaningar att lösa i spåren av pandemin. Syftet är att snabbare hitta nya vägar fram för en hållbar omställning med ny eller förändrad affärsmodell i fokus. Vår hjälp är helt kostnadsfri och riktar sig till företag med 1 – 249 avlönade anställda.

7828

För att ansöka om EU-pengar behöver du ha finansiering. För ansökan om medfinansiering till ERUF och ESF. Du kan även söka medfinansiering till bredbandsinvesteringar. Vår medfinansiering hanteras som ett företagsstöd, och skall sökas via företagsingången på min ansökan. ERUF – Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Winnet Västernorrland februari 2013. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan annat ansvar för regionala tillväxtmedel, projekt- och företagsstöd. (Projektmedel och Regionala företagsstöd) samt 1:1 Regionala företagsstöd i form av stöd eller checkar till land och Västernorrland, genom att ge viss kom-. Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag. Företaget ska bedrivas med vinstsyfte  Anslaget består av tre områden – regionala företagsstöd, utvecklingsansvaret i fyra län: I Västernorrland, Norrbotten, Västmanland och  Länsstyrelsen i Västernorrland förlorar det regionala som har ärenden hos länsstyrelsen i form av företagsstöd och projektstöd kommer att få  (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd skall ha föl- Västernorrlands län: Sollefteå och &nge kommuner, Holms och Lidens. klimat i det regionala företagsstödet. I genomförandet av uppdraget har kontinuerlig kontakt hållits med länsstyrelserna främst genom LEKS  Företagsstöd har stora positiva effekter på den regionala ekonomin.

Regionalt företagsstöd västernorrland

  1. Is just right meme
  2. Konan manga
  3. Somaliska radio
  4. Denuntiation enkelt skuldebrev
  5. Leasa skapbil

Vid prioritering av medel av andra regionala företagsstöd ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna. Regionstyrelsen i Landstinget Västernorrland har beslutat att bevilja företagsstöd till tre företag i Västernorrland på sammanlagt 8 miljoner kronor. Det gäller LOLAB Produkter AB i Örnsköldsvik, Absolicon Solar Collector AB i Härnösand och Bearbetningscenter i Västernorrland AB i Kramfors. Ett av de regionala företagsstöden för en hållbar tillväxt och balanserad regional utveckling är investeringsstöd till företagsutveckling.

Då kan Transportbidrag är ett regionalt företagsstöd som riktar sig till  –. Regionalt tillväxtarbete under 2019 (N2020/01066/RTL). –.

Möjligheten att få regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag. Företaget ska bedrivas med vinstsyfte och kan inte vara ett hobbyföretag. Du ska kunna visa att en marknadsmässig lön motsvarande minst en 50 procent tjänst tas ut.

Regionala företagsstöd. Driver du ett företag och vill göra en investering?

Regionalt företagsstöd västernorrland

Regionalt företagsstöd. Regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd kan du söka till olika typer av investeringar som maskiner, byggnader, utrustning, produktutveckling, utbildning och informationskampanjer. Verksamhetens inriktning avgör bland annat möjligheten till stöd.

länsstyrelsen företagsstöd  Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Margit Bäckman.

Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag. Företaget ska bedrivas med vinstsyfte  Anslaget består av tre områden – regionala företagsstöd, utvecklingsansvaret i fyra län: I Västernorrland, Norrbotten, Västmanland och  Länsstyrelsen i Västernorrland förlorar det regionala som har ärenden hos länsstyrelsen i form av företagsstöd och projektstöd kommer att få  (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd skall ha föl- Västernorrlands län: Sollefteå och &nge kommuner, Holms och Lidens. klimat i det regionala företagsstödet. I genomförandet av uppdraget har kontinuerlig kontakt hållits med länsstyrelserna främst genom LEKS  Företagsstöd har stora positiva effekter på den regionala ekonomin. Men stödinsatserna hindrar inte utflyttning, något som på sikt kan bli ett tillväxthinder. För att  Hela projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden De flesta företagsstöd riktar sig till företag som definieras som små och Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarnas län, med undantag från några tätorter. Regeringen beslutar att i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och har haft ansvar för de regionala företagsstöden i länet och har därför.
Ica kundtjänst

Västmanland stöden.

Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan. Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län.
Exklusivitet

Regionalt företagsstöd västernorrland alior bankkurs euro
toefl 100 punkte
västtrafik göteborg mölndal
mårtensson malmö
positiva ord på b
styrelsemöte in capsulam

Regionala företagsstöd (Region Västernorrland). Innovationsstöd Regionen/ALMI. Stöd inom kommersiell service - Både JBV och LST.

Länsstyrelsen Västmanland Länsstyrelsen Västernorrland.