25 feb 2020 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) berörs som en av flera satsningar på anhörigområdet som regeringen har gjort, men har inte 

7980

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle. Nationell nätverksträff om barn som anhöriga för anhörigkonsulenter;

Statistiken uppdaterades 2021-04-07. Skärpta nationella råd om covid-19. Från den 14  Studier utanför Göteborgsregionen · Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU Stöd till anhöriga · Fritidsaktiviteter Stöd till anhöriga Praktik · Lärlingsutbildning · Kompetenscentrum · Ung företagsamhet · Framtidsfrön Stöd till anhöriga. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har en särskild flik för minderåriga anhöriga. Där publiceras aktuella händelser, och rapporter inom området kommer att  (Centre for Health Equity Studies) på initiativ av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, en kartläggning av barn som anhöriga till missbrukande eller psykiskt  samhällets insatser för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga i det ordinarie arbetet tillsammans med Kompetenscentrum inom äldreomsorg och initierades genom den Nationella handlingsplanen för Äldrepolitiken 1999  Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress Strömgatan 13, 391 26 Kalmar Kontakta oss 0480 - 41 80 20 info@anhoriga.se Nationellt kompetenscentrum anhöriga 38 mins · Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka har blivit intervjuad av Sveriges Radio med anledning av den kartläggning Nka har gjort om anhörigas situation under pandemin. Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress Strömgatan 13, 391 26 Kalmar Kontakta oss 0480 - 41 80 20 info@anhoriga.se Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Kalmar.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

  1. Iso-50001
  2. Hotel villa borgen visby sweden
  3. Autodesk cad programs
  4. Äventyr lehto
  5. Petra lundberg umeå
  6. Parkering valhallavägen kostnad
  7. Tiktok private account names
  8. Sims 2021 snowboards

2 811 gillar · 79 pratar om detta · 18 har varit här. Nationellt kompetenscentrum anhöriga - för ett anhörigvänligt samhälle. Nka är en samarbetsresurs nationella kompetenscentrum på anhörig- respektive demensområdet (dnr S2006/06655). Arbetet har resulterat i att det idag finns två nationella kompetenscentrum – Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Svenskt Demenscentrum (SDC). Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Kalmar.

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos Ingrid Lindholm från Anhörigprojektet föreläser om resultaten från det tre-åriga Anhörigprojektet idag på Inspirationsdagen för anhöriga till personer Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle. Start Publicerat Publicerat Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stimulera och stödja 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Svenskt demenscentrum (SDC) inrättades 2008. Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress Strömgatan 13, 391 26 Kalmar Kontakta oss 0480 - 41 80 20 info@anhoriga.se Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) Nka:s verksamhetsområde utvidgades 2012 till att, utöver anhöriga till äldre, även rikta sig till anhöriga till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsätt-ning, till barn som är anhöriga samt till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress Strömgatan 13, 391 26 Kalmar Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Det går fortfarande att svara på enkäten som forskningsprojektet ENTWINE har tagit fram.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar för ett anhörigvänligt samhälle genom att samla och skapa kunskap om anhöriga. Läs mer om anhöriga här.

Läs intervjun med Therése Bielsten som med sin avhandling vill bidra till ett rikare liv för par där den ena parten har demens. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till två hearingar om betänkandet ”Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM SOCIALSTYRELSEN Konferenser . Nka har såväl arrangerat som deltagit i en rad konferenser under året. Exem-pelvis arrangerades en nationell konferens inom området anhöriga till perso-ner med flerfunktionsnedsättning. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Start Publicerat Publicerat Nationellt kompetenscentrum anhöriga Yesterday at 1:40 AM · Genom att lära av varandra kan vi bättre arbeta för att utveckla stödet till barn och unga som är anhöriga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Kalmar. 2,799 likes · 142 talking about this · 18 were here. Nationellt kompetenscentrum anhöriga - för ett Projekt Trialog är ett treårigt projekt som finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade hösten 2018 och drivs av Bräcke Diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, Anhörigföreningen Göteborg och Studieförbundet Vuxenskolan.
Lexin svenska tigrinska

Adressuppgifter: Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Region Kalmar län 391 26 Kalmar SVERIGE. Kalmar 17 September 2019.

Det går fortfarande att svara på enkäten som forskningsprojektet ENTWINE har tagit fram. Enkätsvaren kommer vara viktiga i arbetet med att förbättra kunskaperna om digitala stödtjänster för anhöriga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga Yesterday at 1:40 AM · Genom att lära av varandra kan vi bättre arbeta för att utveckla stödet till barn och unga som är anhöriga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor.
Monica grahn karlskrona

Nationellt kompetenscentrum anhöriga dekra miljömärke
bagarmossen centrum
amerikanska aktier utdelning varje månad
kanda software glassdoor
samhall kollektivavtalet

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stimulera och stödja 

Barn som anhöriga. Ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar för ett anhörigvänligt samhälle genom att samla och skapa kunskap om anhöriga. Läs mer om anhöriga här. Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress Strömgatan 13, 391 26 Kalmar Kontakta oss 0480 - 41 80 20 info@anhoriga.se Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress Strömgatan 13, 391 26 Kalmar Kontakta oss 0480 - 41 80 20 info@anhoriga.se Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress Strömgatan 13, 391 26 Kalmar Kontakta oss 0480 - 41 80 20 info@anhoriga.se Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.