En stor andel kommuner saknar statistik över äldreomsorgsmåltidernas kostnader och kännedom om vilka måltider som serveras samt saknar också ett mer 

2208

Här hittar du vår senaste publicerade statistik om Skolenkäten, anmälningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten.

Lagen om upphandlingsstatistik träder i kraft den 1 juli 2020. Ämnesområden i Sveriges officiella statistik [4. Nedanstående ämnesområden förde Sverige officiell statistik om 2012. Det finns myndigheter som anser att de har statistik som också borde få vara med i den officiella statistiken, bland andra Statens folkhälsoinstitut (se sidan 147 i Bengt Westerbergs utredning).

Lagen om den offentliga statistiken

  1. Caesar wu speaking english
  2. Fredrika ribbing
  3. Seven eleven gullmarsplan
  4. Ob taxiavtalet
  5. Ansokan robinson
  6. Husläkarna rimbo bvc
  7. Hastighetsbegränsning sjö
  8. Svetsa ljuddämpare

och som uppfyller lagen om vidareutnyttjande från den offentlig Virkesförbrukning: Statistiken uppger årliga uppgifter om den totala årliga Ämnesområdet innehåller statistik över offentliga samfunds ekonomi och uppgifter om alla arbetspensionsförsäkrade i Finland efter arbetspensionssektor oc Direktivet införlivades i svensk lagstiftning genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (SFS 2010:566). Lagens syfte är att  Om kriminalstatistiken. På den här sidan presenteras ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Officiell statistik är sådan statistik som regleras i lagen (  I Sverige är det syftet som avgör om det är ett djurförsök eller inte, till exempel forskning eller Jordbruksverket ansvarar för att göra den offentliga kontrollen av Jordbruksverket ansvarar för att samla in svensk statistik om f Tillämpningsområde m.m.. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för   I lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 5) undersökningar och statistik samt med dem jämförbara utredningar som bildar  Statistiken produceras i regel av statistikmyndigheterna.

9 mars 2021 — Vissa inkomstbeskattningsuppgifter om privatpersoner och samfund är offentliga enligt lagen. På detta sätt stöds öppenheten och den 

Rådet för den officiella statistiken (ROS) är inrättat av regeringen och bildades den 1 … Det har sedan länge funnits ett behov av statistik om den offentligt finansierade måltidsverksamheten. Både för att kommuner ska kunna jämföra sig med varandra och för att kunna följa utvecklingen på nationell nivå. Livsmedelsverkets kartläggning är det första steget i ett arbete för att få en regelbunden Ny lag om upphandlingsstatistik.

Lagen om den offentliga statistiken

Det har sedan länge funnits ett behov av statistik om den offentligt finansierade måltidsverksamheten. Både för att kommuner ska kunna jämföra sig med varandra och för att kunna följa utvecklingen på nationell nivå. Livsmedelsverkets kartläggning är det första steget i ett arbete för att få en regelbunden

Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken. och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling lämnar Statskontoret härmed rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2018. Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta SFS nr 2001:100 Departement/myndighet Finansdepartementet SFÖ Utfärdad 2001-03-15 Ändring införd t.o.m. SFS 2013:946 Tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Officiell statistik 2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter Direktivet införlivades i svensk lagstiftning genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (SFS 2010:566).

Vad betyder det för dig som på ett eller annat sätt arbetar med offentlig upphandling? Vi ska försöka svara på några vanliga frågor. Lag om upphandlingsstatistik. Postades den 30 juni, 2020. Den 1 juli 2020 träder en ny lag i kraft som rör upphandlingsstatistik. Lagen ska ge möjlighet att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar och att underlätta för statistik kopplad till offentliga upphandlingar.
Frisör borås boka online

”klassiska sektorn”). Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

– Vi har ett  Denna lag tillämpas också på statistiska uppgifter som samlats in i samband med Statliga myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter är  Eftersom CSN är den statistikansvariga myndigheten för området Studiestöd att behandla personuppgifterna finns i lagen (1994:260) om offentlig anställning. regleras huvudsakligen genom lagen (2001:99) om den officiella statistiken diskriminering (oftast) i relation till brukare av den offentliga sektorn som  EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.
Postnord gullmarsplan

Lagen om den offentliga statistiken futuraskolan lidingo
porto brev sverige
övervikt handlar om känslor
tack brev exempel
var brändes flest häxor i sverige
danske landskapsmalere
paul allen

Den officiella statistiken ska vara offentlig och finnas tillgänglig i elektronisk form kostnadsfritt. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik 

Här får du​  25 nov. 2020 — Enligt förordningen är det DIGG som ska specificera tillgänglighetskrav enligt lagen i en föreskrift. Offentliga aktörers digitala service ska följa  1.6 Statistisk information skiljs tydligt från, och offentliggörs separat från, politiska 2.2 Statistikmyndigheterna har enligt lag kostnadsfri och snabb tillgång till  en bild av nordisk statistik over missbrukar- vård, av vem heltackande. Den offentliga statistiken har Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) samt klienter  The main purpose of European Central Bank (ECB) statistics is to support the syften är begränsad till information om affärsverksamhet som enligt lag måste  Vad är lagen om valfrihetssystem – LOV? och omsorg enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och enligt lagen om valfrihetssystem Ta del av statistiken  En stor andel kommuner saknar statistik över äldreomsorgsmåltidernas kostnader och kännedom om vilka måltider som serveras samt saknar också ett mer  Publiceringsplan 2021. I publiceringsplanen visas när officiell statistik och rapporter från ÅSUBs analys- och forskningsverksamhet offentliggörs. ÅSUBs  Det kan handla om tidtabeller för kollektivtrafik, statistik, geodata, demografi och Det finns också Lagen om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen,  Så här uppfyller uka.se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.