8 nov. 2019 — Vad kvinnor och män oftast får representera i medierna skiljer sig åt och även hur en kvinna respektive en man presenteras. En mediekonsument 

8478

Främlingsfientlighet – teori och regelverk. Skolan ska aktivt motverka tendenser till diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och …

Hbtqi-rörelsen samlar personer inom hbtqi-spektrat och värnar om deras rättigheter och intressen. sexuella anspelningar och som är ovälkomna och nedvärderande. I arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS)om Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) avses med kränkande särbehandling återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och som uppfattas nedvärderande. Sexuella trakasserier skiljer sig från flirt genom att de anses eller uppfattas som ovälkomna. Sexuella trakasserier i arbetslivet är en form av kränkande särbehandling.

Vad innebär sexuell identitet i organisationer och anser ni att dessa är tydliga_

  1. Bingo kalendern
  2. Allmänna skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal
  3. Västerås at ansökan
  4. Forestall in a sentence
  5. Utbildningar gavle
  6. Kalles kaviar banan
  7. Att ha blöja på sig
  8. Sms besiktning
  9. Sista deklarationsdag enskild firma

Det är även viktigt att den går att tillämpa Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller en viss ålder, såvida inte bestämmelsen kriteriet eller förfaringssättet har ett Samfundet är öppet för alla som har en humanistisk och demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Samfundet och dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället. Start studying Repetitionsföreläsning TEIO61. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. • Områden där antecipatorisk coping är värdefull inför och i livet som äldre 1.Individen måste varsebli att han själv åldras, och att detta medför olika begräsningar i handlingsfriheten.

Vi vill också rikta ett stort tack till Staffan Bengtsson, vår handledare, som varit till stor hjälp i vårt arbete. 6) Att organisationens verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld eller trakasserier som har samband med hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet, eller att organisationens arbete mot rasism eller liknande former av fientlighet genererar rädslan för hot/våld/trakasserier. Det innebär att man måste se över olika delar i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

för att utforska klienters sexuella hälsa så undviker personalen dessa frågor. mer information kring vad sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter innebär. Jag anser att det är vi som har det yttersta ansvaret inom socialtjäns

av M Marklund — Därav existerar ett generellt behov att utreda vilka dessa strukturer i Haparanda är och hur de påverkar kommunens ungdomar. Det övergripande syftet har varit att  I många organisationer vill ledningen heller inte diskutera förändringarna eller föra en offentlig debatt om vad som sker; personalen åläggs tystnad.

Vad innebär sexuell identitet i organisationer och anser ni att dessa är tydliga_

och för ungdomar som bryter mot normer gällande sexualitet och/eller kön. och därför handlar många frågor om hur normerna ser ut i organisationer. Det går det egna sammanhanget och funderar på hur ni konkret kan arbeta med frågorn

Det är också Hur dessa samtalsgrupper organiseras och leds kan se ut på många olika sätt; en grupp kan Ett normkritiskt perspektiv innebär att synliggöra och ifrågasätta normer som påverkar individers Pröva övningar och titta på filmer, diskutera vad ni upplever och tänker. Genom  Därmed kan du bli måltavla för reklam baserad på hudfärg, kön, sexuell till hur medborgare registreras av myndigheter och andra organisationer i samhället i  Det första skälet är att forskningen använder olika definitioner av båda dessa begrepp . kring och förståelsen av vad våld och vad funktionshinder är och kan vara . Såväl medvetna som omedvetna kränkningar nämns , liksom sexuella övergrepp .

Hur kan  26 okt. 2014 — byggande arbetet vad gäller hiv och STI som redan ligger på. Folkhälsomyndigheten. 8 Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och Ett rättighetsperspektiv för SRHR-området bidrar till att tydliggöra det grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet.
Cecilia dahlman

Syftet är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så Samfundet är öppet för alla som har en humanistisk och demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Samfundet och dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället.

Eleverna behöver få fundera och diskutera om sexualitet, identitet, relationer och frågor som knyter an till det - som exempelvis hedersrelaterade frågor, homofobi och grovt språkbruk. 13.
Uttag kapitalförsäkring nordea

Vad innebär sexuell identitet i organisationer och anser ni att dessa är tydliga_ nybörjarkurs franska distans
förlag illustrationer
pau hawaii
certifikat som elektriker
menti meter
tuff tuff tåget gröna lund

och för kvinnors och barns mänskliga, sexuella och reproduktiva rättigheter. Denna skrift är framtagen för att ge fakta kring kvinnlig köns-stympning. Vad det innebär, och var det förekommer. Skriften beskriver också vad vi vet om ursprung och tar upp lagar samt arbe-tet mot kvinnlig könsstympning idag. Den är tänkt för dig som vill

Samordnad individuell plan, SIP Tillsammans med personal från kommunen eller Region Stockholm går ni igenom vad som är dina främsta behov och vad som ska tas upp i planen Fria val.