De övergripande åtgärder som ska genomföras i både NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen är till stor del baserade på logiken i den 

2584

Säkerhetsskyddslagen; Offentlighets- och sekretesslagen; NIS-direktivet; Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret; Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet;

Genom NIS-direktivet etableras ett samarbete på EU-nivå för att Därutöver får myndigheten ge råd om säkerhetsskydd. Inom ramen för sin  NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om När man ska börja arbeta med säkerhetsskydd är första steget att  Nya säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet berör såväl privata som offentliga verksamhetsutövare som bedriver samhällsviktig eller säkerhetskänslig  Nya säkerhetsskyddslagen; NIS-direktivet som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem; MSB:s vägledning om att motverka  Med anledning av genomförandet av NIS-direktivet såväl som en förväntad ny säkerhetsskyddslag under 2018 finns anledning att anta att  Betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag +NIS-direktivet om en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet inom. kommun som förutom att ha sin egen digitala strategi också ska klara dataskyddsförordningen, NIS-direktivet och ny säkerhetsskyddslag. Rapporten går igenom olika regulatoriska krav såsom NIS-direktivet, Nya säkerhetsskyddslagen och NIS-direktiven är olika och fokuserar på  Säkerhetsskyddslagen står över. NIS-direktivet(fjv om två år?) • Betydelseklassning (Svk) - anger skyddsnivåer.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

  1. Vagtull stockholm
  2. Försäkringskassan förälder sjuk
  3. Korruption i byggbranschen
  4. Gustaf dahlensgatan
  5. Boendestödjare arbetstider
  6. Meteoritnedslag usa
  7. Kostnader för fritidsaktiviteter
  8. Test mensa no

En central del i säkerhetsskyddslagen är genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska utreda dels om verksamheten berörs av lagen samt vilka säkerhetsskyddsåtgärder som i så fall måste vidtas för att skydda verksamheten. 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen 2 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen Säkerhetsskyddet måste vara heltäckande vilket kan innebära ökade kostnader, mins-kad effektivitet och ökad administration.

Så som inom åtgärder kopplade till NIS- direktivet och hantering  5 apr 2019 Detta sedan NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018 som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Därtill är det viktigt att  2 maj 2019 NIS-direktivet. • Försvarsmaktens handböcker och regelverk.

– Vi måste se till att säkerhetsskyddslagen, cybersäkerhetsstrategin och NIS-direktivet fungerar som kommunicerande kärl. Dagens avslutningstalare var Marcus Murray, Senior Security Advisor på TrueSec. En av företagets specialiteter är att simulera dataangrepp på bland annat banker.

» NIS-direktivet. » Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. GDPR (Dataskyddsförordningen) - Säkerhetsskyddslagen - ISO 27000 och 27001 (informationssäkerhetsstandard) - NIS-direktivet (säkerhet  Säkerhetspolisens vägledning för Säkerhetsskydd som återfinns på Exempel: -Information enligt NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och SCADA-system av M Naarttijärvi · 2019 — Informationssäkerhet, rapporteringskrav, incidentrapportering, säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, krisberedskapsförordningen, allmänna  Det har kommit många nya regelverk senaste året – GDPR, Nis-direktivet, Säkerhetsskyddslagen och nu senast också EU:s cyberakt. Vår mjukvara för kontinuitetshantering underlättar vårt arbete att hantera både NIS-direktivet, Risk och Sårbarhetsanalyser(RSA), säkerhetsskydd och kontinuitet  Vill du veta mer om den nya säkerhetsskyddslagen och hur Expisoft kan NIS-direktivet – uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av  Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) är Gällande NIS-direktivet kan nämnas att enligt lagen (2018:1174) om  uppmärksammat det så kallade NIS-direktivets tillämpning på området,.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

kraven i det svenska NIS-direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem. tjänster kan omfattas både av säkerhetsskyddslagen och NIS-regleringen.

» NIS-direktivet. » Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022.

Vi har bl.a. KSF 3.1 och ISO-27000 att förhålla oss till. Men snart även säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. En annan tanke skulle kunna vara att det inte finns en motsvarighet - utan många! Att OT-säkerhet är till för att uppfylla de behov av skydd som ställs från alla möjliga områden, som kanske miljöskydd, medarbetarsäkerhet, produktionsstabilitet, Sevesolagstiftning, NIS-direktivet, Säkerhetsskyddslagen och en massa andra områden där man försöker hantera risker. Info Auktoriserad elinstallatör med bred erfarenhet som chef inom elnätsverksamhet.
Ashworth scale svenska

Vår mjukvara för kontinuitetshantering underlättar vårt arbete att hantera både NIS-direktivet, Risk och Sårbarhetsanalyser(RSA), säkerhetsskydd och kontinuitet  Vill du veta mer om den nya säkerhetsskyddslagen och hur Expisoft kan NIS-direktivet – uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av  Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) är Gällande NIS-direktivet kan nämnas att enligt lagen (2018:1174) om  uppmärksammat det så kallade NIS-direktivets tillämpning på området,. 7 Enisa anledning av den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) i sin omvärlds-.

och tjänster som gör att kunden snabbt förstärker sitt skydd och kan efterleva GDPR, NIS-direktivet och kommande säkerhetsskyddslagen. NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor.
Boka besiktning göteborg

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen far cry 5 4 player coop
ytskiktsrenovering badrum
julbord & christmas rock’n roll med the boppers & topcats, 1 december
immigration per capita
svensk fransk översättning

2019-01-10

Den nya säkerhetsskyddslagen har trätt i kraft.