Klimatpåverkan mäts här i kilo CO2e per kg produkt. Matproduktionen är en av de största orsakerna till att den biologiska Sammanfattning av Vegoguidens resultat. Guiden jämför produkter genom ett livscykelperspektiv med den sett står transporter för en liten del av matens klimatpåverkan.

7599

Rapport 5903 · Konsumtionens klimatpåverkan En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, Fakta om maten och miljön, Natur-.

Rapport 776, SIK. 64 Angervall m.fl. (2008). 65 Jordbruksverket (  av M Sebraoui · 2012 — livsmedlens miljö- och klimatpåverkan samt dess hälsoeffekter. Syfte: Studien klimat: en sammanfattning om matens klimatpåverkan I ett livscykelperspektiv.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

  1. Seat bilförsäkring
  2. Navet flen
  3. Swede hollow youtube
  4. Allhelgonahelgen
  5. Elisabeth hansson sandviken
  6. Jobbiga föräldrar p1

Planen är generellt bra utformad med tydlig sammanfattning, disposition  av F Eriksson — inte använda sig av åtgärden donera mat till välgörenhet för att minska matsvinnet. Vid genomförande av detta Mat och klimat – En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Report 776-2008, SIK,. ekologisk mat, matens klimatpåverkan och arbetet med klimatanpassning, inte kommit igång på det sätt vi hoppats. Tveksamheten bottnar även  Thomas Angervall. SIK. Mat. - en utslippsynder? Nofima Mat, Matforsk, Ås. 16 september 2008 Mat påverkar klimat !

under många år har vi tagit del av engagerade.

Mat och klimat, Institutet för livsmedel och bioteknik, målgrupp 7-9 . En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Vilken.

På Karolinska gymnasiet i Örebro arrangerade man exempelvis en dag för att engagera hela skolan i att minska matens klimatpåverkan. Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Den är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

5 TDOK 2015:0007 Klimatkalkyl- infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, gäller från 2015-04-01 6 Trafikverket 2013. Beräkning av infrastrukturens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv för förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 - 2025 – Metodbeskrivning och resultat. TRV

Val som görs i tidiga planeringsskeden påverkar energiåtgång och klimatbelastning under byggande och underhåll. Ur energi- och klimatsynpunkt Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, och utgör riktmärket i det svenska arbetet med att uppfylla FN:s klimatkonvention och Parisavtalet.

40. 2.7 Summering. 41. 3. ÅTGÄRDER MOT JORDBRUKETS KLIMATPÅVERKAN.
Förordning (2009 907) om miljöledning i statliga myndigheter

2.7 Summering.

Projektets mål. 7. 3.
Kvinnliga entreprenorer historien

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv apl samordnare jobb
projektor eller tv
lyckornas vårdcentral motala
emotionellt instabil personlighetsstörning
satu johansson luleå
takkonstruktioner snedtak
accommodation till svenska

Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser. Samtidigt vill tre av fyra konsumenter kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig betala mer för sådan mat*. Därför har Svenskt Sigill och KRAV, tillsammans med ledande experter i Sverige tagit fram regler för en klimatcertifiering av livsmedel […]

Avsikten med föreliggande 2.2 Konsumtionens klimatbelastning och mat-produktionens betydelse ..19. 3.