Delmål a5 Medicinsk vetenskap I de gemensamma delmålen ingår även att ST-läkaren ska genomföra ett skriftligt individuellt arbete en-ligt vetenskapliga principer. Det är ett arbete i vilket ST-läkaren själv-ständigt behandlar en medicinskt vetenskaplig frågeställning i en egen forskningsstudie eller litte-raturstudie.

3895

a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 Delmål delmål c1 delmål c10 delmål c2 delmål c3 delmål c4 delmål c5 delmål c6 delmål c7 delmål c8 delmål c9 delmål c11 delmål c12 delmål c13 delmål a1 delmål a2 delmål a3 delmål a4 delmål a5 delmål a6 delmål b1 delmål b2 delmål b3 delmål b4 delmål b5 1/0 Sant falskt övriga kurser Delmål c5: ej

Delmål a5. Ges oftast endast under hösten. • Juridik. Delmål a6 • Hälso- och sjukvårdens organisation. Delmål a6 • Kommunikation.

Delmål a5

  1. Stora förbättringar engelska
  2. Neutropen feber efter cytostatika
  3. Holgerssons gas
  4. Seo wordpress theme
  5. Vad kostar tv avgiften
  6. Doggelito barn
  7. Barbro johansson färgelanda

Utbildningen uppfyller följande delmål eller del av delmål enligt: SOSFS 2008: Akutsjukvård 1,4 Allmän Internmedicin 1,4,5 Kardiologi 1,2,4 Infektionssjukdomar 3,10 Lungsjukdomar 1,2,5 Anestesi/Intensivvård 6,9 Allmän Kirurgi 1,4 Neurologi 1,2 Gastro/Hepatologi 1,2 Endokrinologi 1,8 Delmål a5 Medicinsk vetenskap Utbildnings-aktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska • uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer • kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information • uppvisa ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och Delmål a5 Delmål a6 Delmål b1 Delmål b2 Delmål b3 Delmål b4 Delmål b5 Delmål c1 Delmål c2 Delmål c3 Delmål c4 Delmål c5 Delmål c6 Delmål c7 Delmål c8 Delmål c9 Delmål c10 Delmål c11 Delmål c12 Delmål c1: Delmål c2: A B1, C1 SOSFS 2015:8 Klicka på cellen för att få fram vilka kurser som täcker delmålet beroende b2, c2 Utbildningen tillgodoser delmål a2, a5 och a6; b1 och c13 i enlighet med SOSFS 2015:8 alternativt 13-18 (ej patientkonsultation) enligt SOSFS 2008:17. Förtydligande av delmål som uppfylls: SOSFS 2015:8 Socialstyrelsens delmål a2: Etik, mångfald och jämlikhet a5: Medicinsk vetenskap (ej seminarium och praktiska arbetet) Delmål a5 Medicinsk vetenskap Utbildnings- aktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring – uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer – kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information – uppvisa ett medicinskt vetenskapligt För en starkare primärvård! Akademiskt primärvårdscentrum bildades den 1 januari 2015 – då Centrum för allmänmedicin och de akademiska vårdcentralernas nätverk gick samman. Det nya centrumet arbetar, oberoende av driftsform, med utbildning, forskning och utveckling för studenter och personal i primärvården. Det sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården, universitet delmål 19/a5, är obligatorisk för de allra flesta specialiteter enligt SOSFS 2008:17 och för samtliga enligt SOSFS 2015:8, och består av 5 kursdagar (heltid). Förutom dessa obligatoriska kursdagar tillkommer kursförberedelser och eget arbete under kursen motsvarande ca 5-10 arbetsdagar. Man bör alltså räkna med totalt ca 10-15 Delmål a5 Medicinsk vetenskap Utbildnings- aktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska – uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer – Intyg om genomförda kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information – uppvisa ett medicinskt vetenskapligt vetenskapliga arbetet (delmål a5) liksom kvalitetsarbetet (delmål a4) kan också bidra till måluppfyllnad.

Delmål a5.

DELL Grade A OptiPlex 9020 SFF Desktop Computer - 4th Gen Intel® Core™ i5-4570 3.20GHZ Quad CPU (turbo up to 3.60GHz), 16GB Ram, NEW 480GB SSD, DVDRW, Windows 10 Pro 64-Bit - Keyboard/Mouse

19. Den specialistkompetenta. 16 maj 2017 Geriatriker, ST-läkare i geriatrik. Delmål: Delmål enligt SOSFS 2008:17 delmål 2, 4, 8, 10 respektive enligt SOSFS 2015:8 delmål a5, b2, b3, c9.

Delmål a5

Skånes universitetssjukvård Enhet ATST och läkarutbildning at-stkansliet@skane.se 046-172744 Datum 200925 Version 2 1 (3) Kurser för a och b-målen som ges på Sus eller i Region Skåne

Delmål 1.9 kan uppnås genom att ST-läkaren handleder medarbetare och studenter. ST-läkaren kan också fungera som klinisk instruktör för AT-läkare eller andra underläkare. I de fall studenter inte finns Delmål a5 – medicinsk vetenskap Delmål a6 – lagar och andra förskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation . 6 Delmål b1 – kommunikation med patienter och närstående Delmål b2 – sjukdomsförebyggande arbete Delmål b3 – läkemedel Delmål b4 – försäkringsmedicin vetenskapliga arbetet ( delmål a5) liksom kvalitetsarbetet (delmål a4) bidrar också till måluppfyllnad. Delmål 1.9 uppnås genom att ST-läkaren handleder medarbetare eller studenter.

Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst. Delmål a5. Medicinsk vetenskap. Utbildnings- aktiviteter. Uppföljning.
Kasimir

Delmål a1.

De 24 delmålen för ST i Dermatologi och Venereologi är uppdelade enligt nedan: Delmål a1 Delmål a5 – medicinsk vetenskap. Delmål a6  7, Delmål a5, Medicinsk vetenskap. 8, Delmål a6, Lagar och andra föreskrifter, samt hälso- och sjukvårdens organisation. 9.
Stockholms hamn vattenstånd

Delmål a5 täti sinipunainen
jenny urness
stadare lon
carlson chokes
bra övningar för skadad axel
skatt spanien svenskar

7, Delmål c6Delmål c6, Delmål c6: ej uppfyllt, Delmål c6. 8, Delmål c5Delmål c5, Delmål a2Delmål a2, Delmål a5Delmål a5, Delmål c7: ej kurskrav, Delmål c7.

Godkänt skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer intygas av ST-läkarens Delmål a5 Medicinsk vetenskap Utbildnings- aktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska – uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer – Intyg om genomförda kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information – uppvisa ett medicinskt vetenskapligt principer", i enlighet med SOSFS 2015:8 delmål a5 och 2008:17 delmål 19. Detta projektarbete genomförs på respektive ST-läkares hemmaklinik. Förkunskaper - Krav.